Tài khoản XPRO

Đây là loại tài khoản được các nhà giao dịch sử dụng rất rộng rãi để kiếm được nhiều lợi nhuận với số tiền gửi nhỏ nhất

Tiền gửi

Bắt đầu từ 20 usd - khuyến nghị 100 usd

Chênh lệch

Bắt đầu từ 0 pip

nhiệm vụ

Phí hoa hồng Từ 3 usd đến 20 usd

tráo đổi

Không có tài khoản hoán đổi / Hồi giáo

Tận dụng

Lên đến 1: 500

Đơn hàng tối đa

Đang mở và đang chờ xử lý 200

Khối lượng đặt hàng

Bắt đầu từ 0,01

Cuộc gọi ký quỹ / Dừng ra

30% / 20%

Chuyên gia tư vấn

Cho phép

Tiền điện tử

Có sẵn

CFD, dầu, kim loại

Có sẵn

viVietnamese